Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2018

noms
16:42
8202 f1f3 500
16:41
noms
16:41
Daleko
wśród obcych ścian
pod niebem
nie moich gwiazd
— Daleko od domu - A. Lipnicka
Reposted fromaggape aggape viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 29 2018

noms
00:15
3149 51ba

April 22 2018

noms
18:48
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:24
7065 ef1d

girlinthepark:

Visit Copenhagen | Nyhavn, København, Denmark. 

noms
17:24
Chciałabym, żebyś myślał, że warto.
- do M
Reposted bycysia cysia

April 21 2018

noms
10:51
0457 da75 500

April 20 2018

noms
21:49
noms
21:48
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"

April 18 2018

noms
18:37
6843 73a0
Reposted fromambermoon ambermoon viadobby dobby
noms
18:35
8689 82b9 500
noms
18:29
7860 f807 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 29 2018

noms
07:49
07:45
noms
07:44
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
noms
07:43
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz w magazynie "Zwierciadło", 3 stycznia 2014
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
07:42
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viadobby dobby

February 20 2018

noms
20:41
5671 6ef2 500
noms
20:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl