Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

noms
12:15
1704 b9a7 500
Reposted fromsoftboi softboi viazapachsiana zapachsiana

March 21 2019

noms
17:07
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska

March 03 2019

noms
16:24
6296 6842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame

February 13 2019

noms
08:18
6751 5564 500
Reposted fromselen34 selen34 vialeksandra leksandra
08:13
6357 ad06 500
Reposted fromkulamin kulamin viamefir mefir

February 09 2019

noms
13:51
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
noms
13:51
Reposted fromsowaaa sowaaa viasatyra satyra

February 07 2019

17:03
noms
17:03

November 08 2018

noms
21:14

October 28 2018

noms
19:50
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaK8 K8

October 27 2018

noms
09:44
Hallstatt, Austria

October 23 2018

noms
13:49
6371 bcc0
noms
10:50
Believe in half of what you see, and none of what you hear
Reposted bymaddaleineeandiebrustanotherwaytodie

October 22 2018

noms
16:42
9197 855a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noms
16:42
9198 d90f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noms
16:38
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"

October 19 2018

noms
07:04
noms
07:04
8297 f3b6

October 17 2018

noms
10:05
1205 5732
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl