Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

noms
20:41
5671 6ef2 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
20:37

January 12 2018

noms
01:09
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viasatyra satyra
noms
01:08
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
01:08
noms
01:07
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam. 
Reposted fromnexxt nexxt viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
01:06
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
noms
01:04
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
noms
01:03

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viadobby dobby
noms
01:03
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadobby dobby
noms
01:02
Kiedyś będzie inaczej. A teraz jest jak jest.
— sopockie złote myśli, dwa wina później.
Reposted fromkatalama katalama viadobby dobby
noms
01:02
I co teraz, i co dalej?
— dobby
Reposted fromdobby dobby

December 06 2017

noms
12:13

December 03 2017

noms
22:06
1026 8968 500
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
noms
22:00
postaw litra pół na stół roztargajmy ból na pół
— Koniec Świata
Reposted fromaviee aviee viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
21:48
noms
21:46
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 28 2017

noms
17:48
5562 bcdb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 22 2017

noms
19:29
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viadobby dobby
noms
19:27
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl