Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

noms
21:40
4048 dfec
Reposted fromcalifornia-love california-love
noms
21:38
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love
noms
21:36
0631 0e14
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 13 2017

23:18
7435 cba1 500
Reposted fromsunlight sunlight
23:17
noms
23:12
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaClary Clary
noms
23:10
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaClary Clary
noms
23:08
1166 a5a6
Reposted fromcalifornia-love california-love
23:05
1630 061b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasatyra satyra
noms
23:05
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra

June 06 2017

noms
11:13
8242 3dff
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
noms
11:09
8774 8549
Reposted fromcalifornia-love california-love
noms
11:08
8762 2682
Reposted fromcalifornia-love california-love
noms
11:06
0013 deba
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasatyra satyra

June 04 2017

noms
12:45
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeautifull-lie beautifull-lie

April 29 2017

07:46
3148 355d
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
noms
07:44
1781 2e2a 500
Reposted fromsarazation sarazation viaMezame Mezame

April 20 2017

noms
11:55
A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi, co zrobić, co zrobić z tą miłością?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromwynne wynne viagoszko goszko
noms
11:51
noms
08:38
2001 534f 500
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl